MTB Trails "Summit" and "Pendam" ( graded red)

Technical Mountain Biking
Jul 15
2018

2 people attending

8 places left

Your price
£10.00
Event difficulty background shape EventDifficulty
Easy Moderate Very Hard

Cymraeg:

Mae gan y ganolfan lwybrau dynol ystod eang o weithgareddau sy'n cynnwys sioeau eryr agored, gwylio adar, marchogaeth, llwybrau troed a detholiad o lwybrau MTB i'w dewis.
Ar y Sul ar ôl ein marwolaeth ar ddydd Sadwrn, byddwn yn gwneud y llwybrau copa a'r pendam a chwarae o gwmpas yn y maes sgiliau sgiliau (parc sgiliau). Mae'r Uwchgynhadledd yn llwybr anodd gradd Coch sydd 16km o hyd gyda dringo 310m ac yn cymryd tua 1.5 - 3.5 awr i'w gwblhau. Mae hwn yn daith dechnegol iawn a heriol gyda rhai llethrau serth a dringo'n helaeth. Mae'r Pendam yn llwybr gradd 9 cilomedr coch gyda 220m o ddringo ac mae'n cymryd tua 1-2 awr i'w gwblhau. Mae bascenni technegol a rhai dringiau caled yn ei ddiffinio. Mae'n cynnwys rhannau o ffyrdd cyhoeddus a llwybrau a rennir gyda marchogion.

Dyma Ddiwrnod 2 o benwythnos MTB 2 ddiwrnod felly:

I'r rhai sy'n dymuno aros drosodd a gwneud penwythnos ohoni:

Gelwir y gwersyll a fydd yn aros yn cael ei alw'n barc carafannau fferm Erwbarfe, y cyfeiriad yw Ponterwyd, SY23 3JR. Ffôn: 01970 890358. gwefan: www.erwbarfe.co.uk/cms/

Mae yna ddetholiad o fathau o garafanau, podiau a phytiau ar gael, felly archebwch ASAP neu gadewch i mi wybod y rhifau os gallwch chi fynychu a dylech chi aros i aros felly gallaf ddod â ni i gyd at ei gilydd.

Saesneg:

This man-made trail centre has a vast range of activities which include open eagle shows, bird watching, horse riding, footpaths and a selection of MTB tracks to choose from.
Today's ride, following on from Saturday's riding we will do the centre's "Summit" and "Pendam" trails and have a play around at the newly built parc sgiliau (skills zone). Summit is a Red graded difficult trail that is 16km long with a 310m climb and takes around 1.5 – 3.5 hrs to complete. This is a very technical and demanding ride with some significantly steep slopes and long climbs. Pendam is a Red graded, 9km long trail with 220m of climbing and takes around 1-2 hours to complete. Technical singletrack and some hard climbs define it.  It includes sections of public road and tracks shared with horse riders.

The website for the visitor centre :https://naturalresources.wales/bwlchnantyrarian?lang=cy

This is Day 2 of a 2 day MTB weekend so: 

Day one: the most difficult day can be found here:  https://www.outdoorlads.com/events/mtb-syfydrin-black-180714

For those who wish to stay over and make  a weekend of it: The Caravan and camping park is just 5 minutes drive away.

The campsite we will be staying is called Erwbarfe farm caravan park the address is Ponterwyd, SY23 3JR. Tel: 01970 890358. website: www.erwbarfe.co.uk/cms/

There are a selection of caravans, pods and camping pitches available, so please book ASAP or let me know the numbers if you can attend and should want to stay so I can get us all together. 


 

Location

52.4109315, -3.8700631