MTB Sandstone Trail

Bike Event icon - Jewel Created with Sketch.
Off Road (Trail) Biking
Jan06

9 people attending

1 places left

3 people waitlisted

Your price
£0.00
Last booking date:
Event difficulty background shape EventDifficulty
Easy Moderate Very Hard
15 Milltir/Miles

4 Awr / Hours

CYMRAEG: Blwyddyn Newydd Dda, ac i ddod â ni i gyd yn gynhesu ac mewn teimlad da am y flwyddyn i ddod, mae yma daith beicio mynydd neis hefo rhai rhannau anodd a rhai disgyniadau da, felly mae'n ddelfrydol i ddechreuwyr neu'r gyrrwr profiadol; mae rhywbeth i bawb ar y daith hon. Bydden ni cychwyn ym mhentref Uwch Burwardsley oddi ar lôn y Barics. Mae parcio ceir yn gyfyngedig ond dwy'n siŵr ein bod ni'n gwasgaru i gyd. Bydden ni cyfarfod llwybrau, creigiau a chamau glaswelltog ar y daith hon er mwyn i chi gael y cam gorau ar fwrdd. I'r rheiny nad ydynt wedi cael digon, bydd yr opsiwn o daith gamlas byr gyda thafarn ar y daith cyn iddo fynd yn ôl i'r dechrau. Neu pe byddai'r rheini'n hoffi pacio i fyny a mynd neu ein cwrdd â ni yn y dafarn mae croeso i chi. Y dewis arall ydyr tafarn arall ar ddiwedd y daith dywodfaen, felly dwi'n siŵr fyddai'n naill ai'n dibynnu ar y diwrnod be chi isio neud a be' sy'n digwydd hefo'r tywydd. SAESNEG: Happy New Year!  Now to get us all warmed up and in good spirits for the year ahead, here is a nice leisurely mountain bike ride with a few tough parts and some good descents.  It's ideal for beginners and experienced riders; there is something for everyone on this ride.  We will start off in the village of Higher Burwardsley off Barracks Lane.  Car parking is limited but I'm sure we cam all squeeze in.  We will meet grassy terrain, paths, rocks and steps on this ride so you'd best step aboard.  For those who haven't had enough there will be included the option of a short canal ride after the main event with a pub en route before the short ride back to the start. Or, if at the end of the main event you would like to pack up and go home for a well earned rest, or drive and meet us at the pub you're welcome. The alternative is there is another pub at the end of the Sandstone ride so I'm sure either or depends on the day what you'd like to do and what's happening weather-wise.

D
Gg
Ff
Jj
Vv
Jj
Gg
D
Gg
Ff
Jj
Vv
Jj
Gg

Location

53.1026999, -2.7169255